Bestuur

Het bestuur van de Claimstichting Pensioen bestaat uit de volgende drie leden: 

Corrie van Brenk – voorzitter

Corrie is afgestudeerd als bedrijfskundige en ze is oud voorzitter van de vakbond AbvaKabo FNV en voormalig Tweede Kamer lid voor de partij 50PLUS. Ze heeft jaren ervaring in belangenbehartiging en heeft zich in de Tweede Kamer met name vastgebeten in de Wet Toekomst Pensioen. 

Corrie zal zich verder inzetten om de rechten van de deelnemers veilig te stellen.

John Westerbrink – secretaris

Hoewel deels met pensioen werkt John nog volop als interim bestuurder in de pensioensector. 

Zijn specifieke kennis ligt voornamelijk op de zogenaamde niet-financiële risico’s. Dat zijn bijvoorbeeld operationele risico’s, uitbestedingsrisico’s en sponsorrisico’s. Maar ook risico’s die te maken hebben met het bestuur en het management van een bedrijf of organisatie. John heeft veel gewerkt in uitdagende werkomgevingen, met vele en diverse stakeholders en belanghebbenden. Hij is door de diversiteit aan opdrachten goed thuis in de wereld van de sociale partners, verantwoordingsorganen en toezichthouders.

Zijn motivatie is om optimale resultaten voor deelnemers te bereiken.

Martin ten Cate – penningmeester

Martin is afgestudeerd als econoom en heeft bijna 30 jaar gewerkt bij ABN AMRO in diverse functies. In 2015 publiceerde hij het boek “Een rijk land moet rijk leven”, waarin hij concludeerde dat we in Nederland veel te veel sparen. Eén van de oorzaken van ons spaaroverschot is gelegen in ons pensioenstelsel. Hieruit volgde een tweede boek in 2019 “Waar blijft mijn pensioen?” met als ondertitel “Hoe ons pensioenstelsel uw pensioen ondermijnt”. Met enige regelmaat verschijnen er artikelen van hem in dagbladen.  

Martin wil zich vooral inzetten voor een eenvoudig, transparant en op logica gebaseerd pensioenstelsel.