Welkom op de website van Claimstichting Pensioen

Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen. Daarmee is het nieuwe pensioenstelsel een feit.

Onder de WTP zullen pensioenen meer met de financiële markten meebewegen.
De overgang van het ‘oude’ stelsel (de ‘transitie’) naar de nieuwe wet moet ‘eerlijk en evenwichtig’ gebeuren. De begrippen eerlijk en evenwichtig zijn echter moeilijk te definiëren. Gecombineerd met een gebrek aan transparantie en de complexiteit van de WTP in het algemeen wordt het (toekomstig) pensioen onvoorspelbaar en onzeker.

Daarbij is het nog de vraag of en hoe de oude beloftes van indexaties en de daarbij opgelopen achterstanden worden verrekend bij de transitie naar de nieuwe pensioenregeling. Vervallen die rechten? Wij volgen de actuele politiekontwikkelingen!

Samen met groepen van belanghebbenden onderzoeken wij als Claimstichting Pensioen hoe wij benadeelden kunnen ondersteunen door eventueel ‘claims’ in te dienen die ertoe moeten leiden dat zij worden gecompenseerd, indien die door de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel financiële schade ervaren.

Niet uitgesloten is dat een gang naar de (Europese) rechter noodzakelijk is.
Nadrukkelijk willen wij stellen dat wij voor alle deelnemers opkomen; een goed en transparant pensioen is voor iedereen van groot belang, jong en oud.

U kunt ook helpen. Diverse pensioenfondsen hebben nog geen vereniging van oud werknemers/gepensioneerden. Zo’n vereniging is belangrijk omdat zij hun leden kunnen vertegenwoordigen bij het hoor-recht indien het pensioenfonds en de sociale partners besluiten tot invaren in de nieuwe pensioenregeling.

De Claimstichting Pensioen is opgericht als een zogenaamde WAMCA claimstichting. De statuten en de wijze van besturen zijn daarop aangepast. De afkorting WAMCA staat voor Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en is op 1 januari 2020 in werking getreden.

Het doel van deze wet is om massaschade collectief eenvoudiger af te wikkelen via de Nederlandse rechter. Het doel van de Claimstichting Pensioen is het opkomen voor (grote) groepen van benadeelde pensioendeelnemers. 

Nadat een claimcasus is geformuleerd zal de Claimstichting Pensioen investeerders interesseren om de Claimstichting Pensioen voor de langere termijn te financieren, zoals is voorzien in de WAMCA. Dat zou kunnen inhouden een financiering voor de gehele procesvoering tot aan de Europese rechter. Wij realiseren ons dat er een lange weg te gaan is die mogelijk jaren kan gaan duren, maar als dat nodig is om uw pensioenrechten veilig te stellen dan zijn wij bereid die lange weg te doorlopen!

Op de publicatiepagina van deze website zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van onze missie.

Deze website is gesponsord door Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers.

© 2023 | claimstichtingpensioen.nl