Welkom op de website van Claimstichting Pensioen
Op 30 mei 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aangenomen. Daarmee is het nieuwe pensioenstelsel een feit. Het brede verzet door vele deskundigen en vanuit diverse groeperingen en organisaties heeft niet mogen baten.

Ook de Claimstichting Pensioen is niet blij met de nieuwe wet. Wij zetten ons in voor een goed, stabiel, voorspelbaar, geïndexeerd en transparant pensioen voor alle deelnemers aan pensioenregelingen. Wij zijn van mening dat de WTP daar niet aan zal bijdragen. Onder de WTP zullen pensioenen meer met de financiële markten meebewegen, terwijl gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden juist graag een stabiel pensioen willen ontvangen die ook de prijsontwikkeling kan volgen.

De overgang van het ‘oude’ stelsel (de ‘transitie’) naar de nieuwe wet zal volgens beleidsmakers ‘eerlijk en evenwichtig’ gebeuren. De begrippen eerlijk en evenwichtig zijn echter moeilijk te definiëren. Gecombineerd met een gebrek aan transparantie en de complexiteit van de WTP in het algemeen wordt uw (toekomstig) pensioen onvoorspelbaar en onzeker. Dat willen wij voorkomen.

Samen met groepen van belanghebbenden onderzoeken wij als Claimstichting Pensioen hoe we ‘claims’ kunnen indienen die ertoe moeten leiden dat benadeelden worden gecompenseerd nu de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel een feit is. Waarschijnlijk zal een gang naar de (Europese) rechter onvermijdelijk zijn.
Nadrukkelijk willen wij stellen dat wij voor alle deelnemers opkomen; een goed, stabiel, voorspelbaar, geïndexeerd en transparant pensioen is voor iedereen van groot belang, jong en oud. En het gaat echt ergens over: de waarde van uw pensioenclaim zal voor de meeste mensen groter zijn dan de grootste financiële verplichting (meestal een woninghypotheek) die men in zijn of haar leven ooit zal aangaan.

De Claimstichting Pensioen is opgericht als een zogenaamde claimstichting om te kunnen opereren onder de WAMCA. De statuten en governance (‘wijze van besturen’) zijn daarop aangepast. De afkorting WAMCA staat voor Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie en is op 1 januari 2020 in werking getreden. Het doel van deze wet is om massaschade collectief eenvoudiger af te wikkelen via de Nederlandse rechter.
Het doel van de stichting is het opkomen voor (grote) groepen van benadeelde pensioendeelnemers.

Om dat te kunnen financieren is de stichting afhankelijk van giften en donaties. Wij zijn blij met iedere bijdrage.

Nadat een casus is geformuleerd zal de Claimstichting Pensioen investeerders interesseren om de Claimstichting Pensioen op de langere termijn te financieren, zoals is voorzien in het kader van de WAMCA. Dat zou kunnen inhouden een financiering van procesvoering tot aan de Europese rechter. Wij realiseren ons dat er een lange weg te gaan is die mogelijk jaren kan gaan duren, maar als dat nodig is om pensioenrechten veilig te stellen dan zijn wij bereid die lange weg te doorlopen!

Op de publicatiepagina van deze website zullen wij u op de hoogte houden van de voortgang van onze missie.

Deze website is gesponsord door Vereniging Oud Hoogovens Medewerkers